Over Primus

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)
Zowel ouders als medewerkers hebben inspraakrecht waar het gaat om schoolspecifieke zaken. Op veel gebieden heeft de MR zelfs advies- of instemmingsrecht.

Een door ouders gekozen afvaardiging vormt, samen met een afvaardiging van medewerkers, de medezeggenschapsraad (MR). Elke school heeft een MR.
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt zaken die belangrijk zijn voor alle scholen. Ze gaat hierover in gesprek met de directeur-bestuurder. Zo houdt de GMR zich bijvoorbeeld bezig met:

  • meerjarenbegroting;
  • bestuursformatieplan;
  • Passend Onderwijs;
  • jaarverslag.

Voorzitter: Tjitske Wiebenga
mail: tjitske.wiebenga@primus.frl
 
Ouderraad
Iedere school heeft een ouderraad. Deze ouderraad adviseert de schooldirectie over allerlei zaken in en rond de school. Ook ondersteunt zij het schoolteam bij het organiseren van activiteiten. Deze vorm van inspraak is niet formeel bij wet geregeld. Toch vinden wij deze minstens zo waardevol.

Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen