Over Primus

Over Primus

Primus biedt primair openbaar onderwijs in Joure en de omliggende dorpen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. Primus staat garant voor kwalitatief goed onderwijs. Het kind staat centraal en krijgt de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Dit alles binnen een veilige leeromgeving.

Sinds 2016 werkt Primus nauw samen met Stichting Primair Openbaar Onderwijs De Basis uit Heerenveen onder de naam Ambion Holding. Ambion staat voor Ambitie in Onderwijs. En dit ziet u terug in de moderne onderwijsorganisatie waar vertrouwen, verbindingen en ontwikkeling centraal staan. Op veel vlakken wordt intensief samengewerkt. Daarbij valt te denken aan onderwijsbeleid, zorg, ICT en administratieve ondersteuning. Gezamenlijk is een nieuw identiteitsbewijs opgesteld die de koers voor de komende jaren bepaald. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl

De ambitie van Primus is onderwijs aan te bieden dat toekomstbestendig is en er toe doet. Primus:

  • is kindgericht
  • wil aanwezig talent ontwikkelen
  • stelt kwaliteit centraal

Iedere school van Primus geeft op zijn eigen manier invulling aan het onderwijs waar wij voor staan. Dit geeft de scholen een eigen identiteit die past bij het dorp waar zij is gevestigd. Het betrekken van de omgeving is hierbij een onmisbaar onderdeel. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat onze leerlingen wereldburgers in de dop zijn. Een open en nieuwsgierige houding naar anderen en de wereld is een voorwaarde voor het goed functioneren in de maatschappij, nu en in de toekomst. Niet voor niets bieden wij op iedere school HVO en GVO lessen aan!

De rol van ICT is inmiddels niet meer weg te denken in het hdendaagse onderwijs. Daarom investeren we veel in eigentijdse leermiddelen en professionalisering van onze leerkrachten. in 2018 wordt op alle scholen de Apple leeromgeving ingevoerd, een moderne leeromgeving waarmee we nog meer mogelijkheden krijgen om ieder kind dat onderwijs te bieden wat hij/zij nodig heeft. Een kwalitatief passende leeromgeving voor iedereen!

Op onze scholen willen we de talenten van ieder kind optimaal ontwikkelen. In de eerste plaats natuurlijk op het gebied van onderwijs. Maar ook talentontwikkeling op het vlak van sport, techniek, kunst en cultuur zoals muziek en beeldende vorming vinden we erg belangrijk. Daarvoor bieden we een veilige leeromgeving. Ook hier betrekken we ouders en de omgeving van de school bewust bij.

Medewerkers krijgen bij ons alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We bieden een prettige werkomgeving waar talentonderwijs niet alleen betrekking heeft op de leeringen, maar ook op onze onderwijsprofessionals. Datgene doen waar je goed in bent en verder ontwikkelen, geeft plezier in het werk. Binnen het netwerk van Ambion zijn daarnaast veel mogelijkheden om door te groeien en nieuwe ervaringen op te doen.

Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen